Powered by VALFAM © Copyright romanzavodsky.sk | Podmienky používania webu | Ochrana osobných údajov |

 

SLUŽBY

Ďakujem veľmi pekne za Váš záujem o moje blogy a vedomosti. Teší ma, ak moja práca pomôže iným ľudom nastaviť si lepšie osobné financie, sporenie, robiť lepšie investíčné rozhodnutia a posunúť sa k budovaniu pasívneho príjmu a neskôr i finančnej nezávislosti.

Jeden z dôvodov, prečo som nastúpil cestu k finančnej nezávislosti je práve ČAS.

ČAS, ktorý viem stráviť so svojou rodinou, priateľmi, koníčkami a plnohodnotným prežívaním svojho života.

ČAS je zároveň pre mňa jedna z najcennejších hodnôt popri ZDRAVÍ a RODINE.

Snažím sa prinášať čo najviac voľného obsahu pre čitateľov formou voľných blogov a sociálnych sieti, na čo som si vyhradil presný čas do týždňa. Špecifické individuálne osobné analýzy, odporučenia, ekonomické a finančné poradenstvo, realizujem len platenou formou konzultácií, vzhľadom na veľký záujem, počet e-mailových dopytov a zároveň moje osobné časove limity.

Prosím vyberte si vhodný produkt osobnej konzultácie, ktorá Vám vyhovuje. Po vyplnení formulára, Vám bude zaslaná faktúra na úhradu a konfirmujeme si čas on-line konzultácie:

Krátka konzultácia

30 min. konzultácia. Vhodná alternatíva, ako vyriešiť odpovede na konkrétne otázky, čiastkové problémy, alebo rýchly náhľad na posúdenie nastavenia osobných financií a ekonomicko-finančných otázok. Sumár a odporúčania zaslané mailom.

Cena 60 €

Komplexná konzultácia

60 min. konzultácia. Vhodná alternatíva, ako vyriešiť komplexné posúdenie a nastavenie osobných financií a ekonomicko-finančného poradenstva. Sumár a odporúčania zaslané mailom.

Cena 120 €

Celoročný koučing
Komplexný celoročný balík. 4 konzultácie, každá o dĺžke 60 minút (mobil/online/osobne) – „All in one package“  zahrňujúci navyše pravidelný mobilný a e-mailový kontakt k efektívnemu zodpovedaniu všetkých Vašich otázok, ktoré sú z oblasti osobných financií, budovania majetku a ceste k finančnej nezávislosti. Zároveň je tu zahrnutý pravidelný informačný servis o situácii na trhoch a príležitostiach, ktoré idem ja osobne využiť, alebo ich považujem za atraktívne.

Cena 350 €

Objednávka

Fakturačná adresa

Typ služby

DISCLAIMER:

Informácie na stránke www.romanzavodsky.sk a dedikovaných sociálnych sieťach a kanáloch v žiadnom prípade nepredstavujú výzvu na kúpu alebo predaj akcií alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu. Neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujeme iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Chcem taktiež upozorniť v zmysle podmienok tejto webovej stránky, že nedávam a neposkytujem žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia, prípadne sa poradiť s licencovaným profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia. Informácie mnou poskytované nenahradzujú Vašu vlastnú analýzu a úsudok. Investovanie a/alebo obchodovanie na burze, ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Ako investor si uvedomujete, že hlavnú zodpovednosť za Vašu finančnú situáciu a rozhodnutia nesiete práve Vy. Webová stránka a ich obsah je zameraný na zvýšenie finančnej gramotnosti čitateľov. Snažím sa ľudsky a zrozumiteľnou formou vysvetliť ľudom pojmy z oblasti investovania a budovania majetku a ukázať im ako dosiahnuť čiastočnej alebo plnej finančnej nezávislosti. Snažím sa ľudom poskytnúť odpovede na ich otázky v oblasti financií, ekonomiky a investovania. Vysvetliť im pojmy, nástroje a nejasnosti, tak aby si mohli lepšie nastaviť porovnanie investičných produktov, ktoré zvažujú využiť a robiť na záver lepšie kvalifikované rozhodnutia.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností a konfliktu záujmov, tiež uvádzam, že 2 obchodné spoločnosti, v ktorých pôsobím ako majiteľ a zároveň štatutár sú nasledovné:
1. Spoločnosť Tradepol Holding, s.r.o, IČO: 43993770. je viazaným finančným agentom spoločnosti UP o.c.p., a.s. (ďalej len „UP“) a funguje ako sprostredkovateľ investičných produktov UP. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať sprostredkovanie s týmito finančnými produktami a nástrojmi.
2. Spoločnosť Fintech Investments, s.r.o., IČO: 53628080 je podriadeným finančným agentom spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. (ďalej len „Swiss“) a funguje ako sprostredkovateľ finančných produktov Swiss.

Nemôžem poskytnúť personalizované investičné poradenstvo mimo sprostredkovania finančných produktov a nástrojov UP a Swiss. Investície uvádzané na stránke www.romanzavodsky.sk sú investície, ktoré skutočne realizuje Ing. Roman Závodský, MBA alebo ním ovládané spoločnosti Fintech Investments, s.r.o. alebo Tradepol Holding, s.r.o.