Powered by VALFAM © Copyright romanzavodsky.sk                    |                    Podmienky využívania webstránky romanzavodsky.sk

 

SLUŽBY

Ďakujem veľmi pekne za Váš záujem o moje blogy a vedomosti. Teší ma, ak moja práca pomôže iným ľudom nastaviť si lepšie osobné financie, sporenie, robiť lepšie investíčné rozhodnutia a posunúť sa k budovaniu pasívneho príjmu a neskôr i finančnej nezávislosti.

Jeden z dôvodov, prečo som nastúpil cestu k finančnej nezávislosti je práve ČAS.

ČAS, ktorý viem stráviť so svojou rodinou, priateľmi, koníčkami a plnohodnotným prežívaním svojho života.

ČAS je zároveň pre mňa jedna z najcennejších hodnôt popri ZDRAVÍ a RODINE.

Snažím sa prinášať čo najviac voľného obsahu pre čitateľov formou voľných blogov a sociálnych sieti, na čo som si vyhradil presný čas do týždňa. Špecifické individuálne osobné analýzy, odporučenia, ekonomické a finančné poradenstvo, realizujem len platenou formou konzultácií, vzhľadom na veľký záujem, počet e-mailových dopytov a zároveň moje osobné časove limity.

Prosím vyberte si vhodný produkt osobnej konzultácie, ktorá Vám vyhovuje. Po vyplnení formulára, Vám bude zaslaná faktúra na úhradu a konfirmujeme si čas on-line konzultácie:

Krátka konzultácia

30 min. konzultácia. Vhodná alternatíva, ako vyriešiť odpovede na konkrétne otázky, čiastkové problémy, alebo rýchly náhľad na posúdenie nastavenia osobných financií a ekonomicko-finančných otázok. Sumár a odporúčania zaslané mailom.

Cena 60 €

Komplexná konzultácia

60 min. konzultácia. Vhodná alternatíva, ako vyriešiť komplexné posúdenie a nastavenie osobných financií a ekonomicko-finančného poradenstva. Sumár a odporúčania zaslané mailom.

Cena 120 €

Celoročný koučing
Komplexný celoročný balík. 4 konzultácie, každá o dĺžke 60 minút (mobil/online/osobne) – „All in one package“  zahrňujúci navyše pravidelný mobilný a e-mailový kontakt k efektívnemu zodpovedaniu všetkých Vašich otázok, ktoré sú z oblasti osobných financií, budovania majetku a ceste k finančnej nezávislosti. Zároveň je tu zahrnutý pravidelný informačný servis o situácii na trhoch a príležitostiach, ktoré idem ja osobne využiť, alebo ich považujem za atraktívne.

Cena 350 €

Objednávka

Fakturačná adresa

Typ služby

DISCLAIMER:

Spoločnosť Tradepol Holding,s.r.o. je viazaným finančným agentom spoločnosti UP o.c.p., a.s. (ďalej len „UP“) a funguje ako sprostredkovateľ investičných produktov UP. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať poradenstvo súvisiace s týmito finančnými produktami a nástrojmi.

Spoločnosť Fintech Investments, s.r.o. je podriadeným finančným agentom spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, a.s. (ďalej len „Swiss“) a funguje ako sprostredkovateľ finančných produktov Swiss. V tejto súvislosti je oprávnená poskytovať investičné poradenstvo súvisiace s týmito investičnými produktami a nástrojmi.

Nemôžem poskytnúť personalizované investičné poradenstvo mimo sprostredkovania finančných produktov a nástrojov UP a Swiss. Investície uvádzané na mojich osobných stránkach sú investície, ktoré skutočne realizujem. V žiadnom prípade nepredstavujú takéto informácie výzvu na kúpu alebo predaj akcií alebo na nasledovanie určitého investičného prístupu. Ako investor si uvedomujete, že hlavnú zodpovednosť za Vašu finančnú situáciu nesiete Vy sám. Informácie poskytnuté stránkou/ blogmi a týmto sumárom nenahradzujú Vašu vlastnú analýzu a úsudok. Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej. 

Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.