Powered by VALFAM © Copyright romanzavodsky.sk                    |                    Podmienky využívania webstránky romanzavodsky.sk

 

Podmienky využívania

Podmienky využívania webstránky romanzavodsky.sk

  • používania obsahu, ktorého tvorcom je Roman Závodský a registrovaní členovia webu
  • ochrany osobných údajov webu

Používaním obsahu na týchto stránkach a v emailovej komunikácii, súhlasíš s týmito podmienkami a pravidlami. Ak s nejakého dôvodu s obsahom tohto dokumentu nesúhlasíš, prosím odhlás sa z e-mailového zoznamu a požiadaj o zrušenie svojho účtu.

Úvodné ustanovenia:

romanzavodsky.sk (ďalej aj ako „RZ“) je stránka zameraná na investičné vzdelávanie, zdieľanie názorov a know-how v oblasti investovania, finančnej gramotnosti a finančnej slobody. Stránka nemá komerčný charakter, ale charakter blogu a prevádzkuje ju, ako aj vzťahy a obsah na stránke, súkromná osoba Ing. Roman Závodský, bytom Jasná 9/A, Senec 90301.

RZ si vyhradzuje právo tieto podmienky použitia kedykoľvek zmeniť, pričom nové podmienky nadobudnú platnosť dňom ich zverejnenia na nasledovnej webstránke RZ (romanzavodsky.sk). O zmenách podmienok budem informovať na stránke webu a rovnako registrovaných členov aj formou e-mailu.

Poskytované informácie:

RZ poskytuje informácie prostredníctvom svojej webovej stránky, emailovej komunikácie a dedikovaných sociálnych sietí a kanálov. Dostupnosť týchto informačných kanálov, je mimo mojej pôsobnosti a preto nemôžem 100% garantovať, že ktorýkoľvek kanál bude za každých okolností dostupný z každého miesta a platformy.

RZ čerpá informácie hlavne z verejne dostupných zdrojov ale i platených informačných služieb a kanálov, avšak tieto nemusia byť vždy presné, a preto  RZ nepreberá žiadnu zodpovednosť za závery vychádzajúce z takýchto informácií. Odporúčam preto, preveriť si hodnovernosť a presnosť poskytovaných informácií vlastnou cestou.

Všetky názory a komentáre pod článkami vyjadrené členmi registrovanej komunity sú názory ich vlastné a v mnohých prípadoch sa názory jednotlivých členov nemusia zhodovať a môžu byť protichodné. Pluralitu názorov si cením, nemám v úmysle a ani nie je mojou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa rozdielne názory zjednotili.

Investičný Disclaimer :

Investovanie a obchodovanie na burze ako aj iných popisovaných investičných produktoch nesie svoje riziká. Na tejto webovej stránke nedávam žiadne investičné odporúčania alebo rady, neposkytujem žiadne investičné poradenstvo, prezentujem iba vlastné názory, postrehy, skúsenosti a myšlienky. Dôsledne odporúčam každému urobiť si vlastnú analýzu pred uskutočnením akéhokoľvek investičného rozhodnutia či už na burze alebo mimo nej, prípadne sa poradiť s profesionálom. Nenesiem zodpovednosť za Vaše investičné rozhodnutia.

Forma komunikácia a využívanie informačných kanálov:

Podporujem aktívnu a podnetnú diskusiu na mojich stránkach, nebudem však tolerovať príspevky, ktoré sú vulgárne, dehonestujúce, osočujúce, neslušné, alebo znevažujúce autora, iných členov alebo ich názory. Ako používateľ/člen mojej stránky sa zaväzuješ dodržiavať kultúru prejavu v rámci všetkých informačných kanálov. Kritika, nesúhlas alebo iný názor sa dajú vyjadriť kultivovane, slušne a konštruktívnym spôsobom.

Ako používateľ sa taktiež zaväzuješ nevyužívať priestor RZ na komerčnú propagáciu a reklamu, či už vlastnú alebo tretích strán. Rovnako sa zaväzuješ nepublikovať obsah, ktorý nesúvisí s poslaním a predmetom tejto stránky.

V prípade opakovaného nerešpektovania vyššie uvedených pravidiel, môže prísť k deaktivácii užívateľského účtu, alebo blokovaniu možnosti prístupu do diskusií pod článkami.

Ochrana duševného vlastníctva:

Všetok obsah na web stránke RZ a v emailovej komunikácii, vrátane všetkých šablón a príloh, je duševným vlastníctvom RZ.Užívanie tohto obsahu je možné pre vlastné nekomerčné použitie, že bude jasne identifikovaný jeho pôvod a autor (formulkou Copyright [aktuálny rok] Roman Závodský – všetky práva vyhradené). Akékoľvek iné použitie, vrátane komerčného, je podmienené výslovným písomným súhlasom RZ.

Publikovaním svojho vlastného obsahu (napr. komentáre, analýzy, fotky, médiá a pod.) na stránkach RZ udeľuješ RZ neobmedzenú licenciu na jeho použitie. V prípade použitia takéhoto obsahu tento vždy použijeme v kontexte spolu s identifikáciou autorstva abez Tvojho súhlasu nebudeme používať Tvoj obsah pre účely reklamy.

Ochrana osobných údajov

A) Aké údaje spracovávame

RZ spracováva a uchováva výhradne iba údaje, ktoré mu aktívne poskytneš

  1. pri zadávaní komentárov na tejto stránke
  2. v komunikácii prostredníctvom e-mailu a v prípade otázok

V prípade bodov 1 a 2 ide o údaje v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa. Tieto údaje RZ spracováva automatizovane a sú uložené na náležite zabezpečených serveroch.Poskytnutím údajov podľa bodov 1 až 2 nám dávaš súhlas so spracovaním údajov pre účely a po dobu podľa nasledujúceho odseku.

B) Účel a doba spracovania údajov

Tvoje osobné údaje použijem výhradne na nasledujúce účely:

  • Zasielanie emailovej komunikácie a odpovedí na zadané otázky
  • Zabezpečenie prístupu k službám a obsahu na stránke.
  • Poskytnutie údajov štátnym orgánom v prípadoch určených zákonom alebo súdom

Údaje podľa bodov 1 a 2 spracúvame po dobu, po ktorú máš na našej stránke zriadený aktívny účet. Možnosť odhlásenia sa z emailového zoznamu je možné prostredníctvom odhlasovacej linky v každom emaile. Účet je možné kedykoľvek zrušiť prostredníctvom zaslania e-mailu na roman@romanzavodsky.sk. V tomto prípade príde ku kompletnémuzmazaniu všetkých Tvojich údajov na našich stránkach bez možnosti obnovy a to najneskôr do 48 hodín odo dňa prijatia e-mailovej požiadavky.

C) Právo na informáciu o spracovávaných osobných údajoch

Kedykoľvek si môžeš vyžiadať informáciu o rozsahu a obsahu osobných údajov, ktoré o Tebe prevádzkovateľ RZ uchováva a spracúva. Stačí poslať žiadosť mailom na roman@romanzavodsky.sk. Odpoveď o rozsahu a obsahu uchovávaných údajov Ti pošlem e-mailom najneskôr do 7 dní od obdržania žiadosti.